O NÁS

Svým klientům poskytujeme služby na profesionální úrovni
a využíváme své bohaté zkušenosti získané z předcházejících působení.

NAŠE PŮSOBENÍ

Advokátní kancelář zahájila činnost v roce 1996 a z důvodů rozšíření svých služeb se v roce 2005 přestěhovala do nových prostor.

Při poskytování služeb spolupracujeme s odborníky z řad notářů, soudních exekutorů, znalců z oboru odhadů nemovitostí a věcí movitých a dalšími odbornými kancelářemi.
Právní služby poskytujeme zcela nezávisle a rychle.
JUDr. Marcela Dobešová, advokátka
– občanské právo, rodinné právo, převody nemovitostí, bytové právo, vymáhání pohledávek fyzických a právnických osob, pracovní právo a zdravotnické právo
about1
JUDr. Alena Jahodová, advokátní koncipientka
– občanské právo, rodinné právo, převody nemovitostí, bytové právo, vymáhání pohledávek fyzických a právnických osob, vyřizování právních záležitostí měst a obcí

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ĆR pověřilo Českou advokátní komoru mimosoudním řešením sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb ( dle zákona č-.634/2992 Sb. O ochraně spotřebitele, v platném znění). Webová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ V BOSKOVICÍCH

Jsme připraveni vám poskytnout rady podle nové právní úpravy, tzv. nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.),
tak i ve věcech posuzovaných podle úpravy platné do 31. 12. 2013.

NAŠE SLUŽBY

Advokátní kancelář v Boskovicích se specializuje zejména na občanské právo, pracovní právo, rodinné právo, rozvody, společné jmění manželů a bytovou problematiku. Provádíme také ověřování pravosti podpisu u listin sepsaných advokátem.

OBČANSKÉ PRÁVO

Právo nemovitostí, Převody nemovitostí,
Vypořádání spoluvlastnictví,
Bytová problematika, Zástavní smlouvy, Exekuce, vymáhání pohledávek

RODINNÉ PRÁVO

Vztahy mezi rodiči a dětmi,
Nezletilí, výživné,
Rozvody manželství,
Vypořádání majetku po skončení manželství

PRACOVNÍ PRÁVO

Sepisování pracovních smluv,
sepisování výpovědí
a dalších pracovně právních dokumentů
Konzultace v oblasti pracovního práva

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

Řešení vztahů k nemovitostem,
stavbám a pozemkům, včetně zástavních práv, spoluvlastnických vztahů, věcná břemena, smlouvy o výstavbě, prohlášení vlastníka a jeho změny, rozdělení domuna jednotky, atd.

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

Zastupování v řízení před katastrálním úřadem,
Sepis smluv a listin včetně jejich úschovy a úschovy peněžních prostředků, ověření totožnosti účastníků smluv – úřední ověření podpisu,
Vypořádání spoluvlastnictví,
Konzultace v oblasti dědického práva

BYTOVÁ PROBLEMATIKA

Smlouvy o převodu jednotek, problematika bytových družstev včetně převodu družstevního podílu v bytovém družstvu, Zástavní smlouvy,
Exekuce, vymáhání pohledávek

VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI

Svěření do péče, úprava vztahů, vyživovací povinnost, změna výchovného prostředí,
Konzultace a zastupování v oblasti vztahů zletilých dětí a rodičů,
Nezletilí, výživné

ROZVODY MANŽELSTVÍ

Právní zastupování při rozvodu, konzultace a sepis smluv o majetku, vypořádání společného jmění manželů, zpracování kompletních podkladů pro rozvodové řízení,
Vypořádání majetku po skončení manželství

PRACOVNÍ PRÁVO

Sepisování pracovních smluv, sepisování výpovědí a dalších
pracovně právních dokumentů,
Konzultace v oblasti pracovního práva

KONTAKTUJTE NÁS

SPOJTE SE S NÁMI

Advokátní kancelář má sídlo v Boskovicích, náměstí 9.května 2136/10
(5.patro administrativní budovy JEDNOTY, spotřebního družstva v Boskovicích).

Pobočky advokátní kanceláře:
Jevíčko, v budově Městského úřadu v Jevíčku
Letovice, na adrese Letovice, Tyršova 20

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

KONTAKTNÍ ÚDAJE
JUDr. Marcela Dobešová, advokátka
Datová schránka: fq5hstd
IČ: 65336399
Běžný účet: 179971287/0300
+420 602 231 530
+420 516 410 944

 

marcela/zavináč/advokat-dobesova.cz
Top